Płatność i wysyłka

§3 Składanie zamówień i ich realizacja

1. Zamówienia na produkty mogą być dokonywane przez 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pomocą sklepu internetowego sprzedawcy.

2. Klient składa zamówienie poprzez dodanie towaru zaprezentowanego do koszyka, wybrać sposób dostawy i płatności, następnie potwierdzając złożenie zamówienia na towar przez wybór przycisku – „Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

3. Po złożeniu zamówienia, klient otrzyma wiadomość na podany adres e-mail z podsumowaniem dokonanego zamówienia.

4. Klient uprawniony jest do zamówienia więcej niż jednego towaru każdorazowo podczas składania zamówienia.

5. Klient zobowiązany jest zapłacić cenę wynikającą ze złożonego zamówienia. W sytuacji zmiany ceny (obniżenia bądź podwyższenia) na stronie internetowej sklepu po złożeniu zamówienia przez klienta, nie wpływa ona na dokonane zamówienie i jego kwotę.

6. Sprzedawca ma prawo odmowy realizacji zamówienia, w szczególności:

a) W przypadku braku dostępności towaru zamówionego przez klienta;

b) Sprzecznego z postanowieniami regulaminu;

c) Zawierających błędy w wypełnionym formularzu przy składaniu zamówienia;

d) Przy zamówieniach zawierających indywidualne zdobienie, jeżeli ich treść jest niezgodna z obowiązującym prawem, naruszająca wolność lub godność osób trzecich, powszechnie uznawane za wulgarne, obraźliwe lub obelżywe, jak również treści o charakterze prowokacyjnym.

7. W przypadkach określonych w §3 ust. 6 Klient zostanie poinformowany poprzez wiadomość e-mail o powodzie odmowy realizacji zamówienia. W sytuacji, w której Klient dokona płatności za złożone zamówienie, zostanie ona zwrócona klientowi w całości w terminie do 7 dni roboczych.

8. Warunki umowy sprzedaży towaru określa niniejszy regulamin oraz przepisy obowiązującego prawa, a w przypadku dokonania indywidualnych ustaleń na drodze Sprzedawca – Klient, również te ustalenia.

§4 Dostawa oraz płatność

1. Klient ma prawo wybrać jedną z poniższych metod dostarczenia/realizacji zamówienia:

a) Wysyłka na podany adres za pośrednictwem firmy kurierskiej;

b) Wysyłka za pobraniem (z wyłączeniem zamówień zawierających indywidualne zdobienia) – dostępna wyłącznie dla Towarów ze stałej kolekcji.

2. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi towar bez wad.

3. Koszty realizacji zamówienia w całości pokrywa Klient, a które to mogą się różnić w zależności od wyboru metody płatności oraz sposobu dostawy zamówionego towaru. 

4. Koszt realizacji zamówienia wskazany jest w trakcie procesu składania zamówienia.

5. Płatność za zamówienie może być dokonana w ramach płatności elektronicznej, na rachunek bankowy Sprzedawcy.

6. Sprzedawca przesyła Klientowi dokumenty sprzedaży (w tym Faktury za zamówienia) i inne dokumenty związane z zamówieniem za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia w sklepie internetowym Sprzedawcy.

7. Sprzedaż towarów realizowana jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§5 Termin realizacji zamówienia

1. Terminy realizacji zamówienia wskazane są szczegółowo przy wybranym towarze, przy czym maksymalny czas realizacji wynosi 7 dni.

2. W przypadku złożenia zamówienia na większą ilość towarów czas realizacji może ulec wydłużeniu.

3. W przypadku zamówień na towary personalizowane, tworzone według specyfikacji klienta, czas realizacji zamówienia wynosi 10 dni roboczych.